“Lai gan jūsu augšupcelšanās iznākumu nespēj ietekmēt neviens ārējs notikums, milzīga pozitīva ietekme uz jūsu progresu ir 2012., 2017. un 2030. gada portālu maiņai. Riskējot visu pārāk vienkāršot, var teikt, ka 2012. gads bija fundamentālu psiholoģisku apziņas izmaiņu laiks, 2017. gads vairāk ietekmēja šūnu izmaiņas un 2030. gads akcentēs sociālās izmaiņas.”

Šī grāmata oriģinālvalodā ir izdota 2011.gadā. Un tieši tāpēc lasīt šo visu desmit gadus vēlāk jau ar skatu uz pagātni ir ārkārtīgi šokējoši – no otras puses, arī dodot milzīgu pārliecības sajūtu – lai cik neiespējami un traki Zemes attīstības scenārijs izklausītos no 3D plāna, vēstījums dod drošības sajūtu pacelties tam visam pāri un baudīt.

Esmu dzirdējusi atsauksmes, kurās cilvēki dalās ar bailēm, un tas ir normāls ego stāvoklis, – kā bruks mūsu pierastā pasaule – medicīnas sistēmas, fiziskas ēkas, cilvēku veselības, tāpēc man patīk, ka grāmata ietver dažāda līmeņa informāciju un, tikko esat gatavs izlasīt citas dimensijas vēstījumu, jūs redzat šo šausmu bildi no citas perspektīvas. “Mazais cilvēciskais Es ir neatņemama jūsu esības sastāvdaļa, bet tam ir tieksme izteikt vērtējumu. Garīgo procesu traucē JEBKURA sava aspekta vērtēšana. Mēs apliecinām – ja grāmatu esat izlasījuši jau tik tālu, tad jūs noteikti esat uz augšupcelšanās ceļa, iespējams, pat šajā dzīvē.”

“Zeme ir visvērtīgākā prece uz Zemes, jo, ja tā atrodas pareizā vietā, uz tās var audzēt pārtiku un iegūt ūdeni. Zeme ir vērtīgāka par zeltu un sudrabu, jo zemē izaudzēto pārtiku var ēst, bet zeltu un sudrabu ne. Ja jūs rīcībā ir līdzekļi tāda zemesgabala iegādei, uz kura ir auglīga augsne un dzeramais ūdens, nekavējoties pērciet to.” Kanāla sniegtā informācija šajā grāmatā ne tikai norāda, kas notiks ar planētu Zeme, bet arī, zinot tās attīstības scenārijus, iesaka dažādus risinājumus, kā sagatavoties pārejas posmam. Daudz tiek aprakstītas alternatīvās enerģijas ieguves formas, kopienu veidošanas būtiskākās lietas, ēku celtniecības likumi un ieteikumi – līdz ar to šī nav tikai filozofiska grāmata, bet dažas nodaļas ietver arī ārkārtīgi zinātnisku informāciju – tik zinātnisku, ka man ar skolas fizikas zināšanām ne tuvu nepietiek, lai uztvertu kaut niecīgu daļiņu no tā, kas aprakstīts.

“Tuvākajos gados gatavība atteikties no materiālajām lietām ir būtiskākais jūsu labklājības priekšnosacījums. Bieži – neatkarīgi no kādas lietas mantiskās vērtības – tieši tās jūs attur doties tālāk.”

Man ļoti patīk, ka vairākkārt tiek atgādināts, ka visi jaunie bērni nāk uz zemes kā 4D dvēseles. Tas man dod arvien lielāku paļāvību, ka mani bērni ir mani lielākie skolotāji. Un man ļoti patīk, ka izglītība tiek prioritizēta. Mīlestība un pateicība tiek uzsvērta kā pamatnepieciešamība, kas, ceļot vibrācijas, viennozīmīgi ienāks mūsu dzīvēs kā pamatvērtības. Man patīk, ka nākotnes pasaules uzsvars tiek rādīts uz veselību, uz saikni ar dabu un spēju abstrahēties no bailēm, sodiem, masu mediju uzspiestajām prasībām, tomēr bez utopiskām iedomām, kā DIEVS MŪS VISUS IZGLĀBS arī tad, ja mēs paši neko nedarīsim.

“Labākais veids, kā nākamajos gados stāties pretī ekonomiskās situācijas izmaiņām, ir uzņemties atbildību pašam par sevi un vienam par otru, nodrošinot vietējās pārtikas audzēšanu un tirdzniecību, attīstot enerģijas ieguves alternatīvos veidus, nepārtraukti uzdodot sev jautājumus: “Kā es varēšu nodrošināt savas pamatvajadzības, ja izjuks globālā sadales sistēma? Kas man patiesi ir nepieciešams?”

Pateicīga par šo grāmatu! Paldies Salam, Intai, Ilzei un visiem, kas palīdzējuši šo rast tik pieejamu latviešu auditorijai. Tik ļoti pārliecību nostiprinoši! Tik ļoti iedrošinoši! Paļāvīgi. Paldies!